“Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku” (QS Maryam: 31)

Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukunnya serta memposisikannya pada kedudukan tinggi lagi mulia. Karena dalam pelaksanaan dan penerapannya mengandung tujuan-tujuan syar’i (maqâshid syari’at) yang agung yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, baik bagi si kaya maupun si miskin.

Salah satu dari manfaatnya adalah
Pelaku zakat termasuk salah satu sifat yang dimiliki orang-orang mukmin yaitu mereka yang berhak memperoleh rahmat Allah.

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman QS: At-Taubah : 71

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Para muzakki diberi jaminan perlindungan oleh Allah dari sengatan terik panas pada hari kiamat. Nabi ﷺ bersabda: “Ada tujuh golongan yang mendapatkan pengayoman dan pertolongan kecuali pertolongan Allah antara lain : seseorang yang bersedekah (zakat) dengan cara menghasilkannya, sehingga seandainya tangan kanan melakukan sedekah tangan kiri tidak mengetahuinya.”

Cukup 2,5% saja, harta kita akan berubah jauh lebih berberkah

Yuk tunaikan zakat untuk membantu dan memberdayakan para mustahik dengan #BerkahZakat⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣▶️ Transfer Zakat⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Bank Syariah Indonesia (BSI) 496 900 9008⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Bank Muamalat 801 004 8366⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
An. Wahdah Inspirasi Zakat⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
▶️ Zakat Online klik :⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
https://wiz.or.id/zakatakhirtahun/
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
▶️ Tlp/WA Center Wahdah Inspirasi Zakat : 082315900900⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣


Luaskan Manfaat Sedekah Anda


⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Tinggalkan Balasan