Perniagaan yang Menguntungkan
LAZISWahdah.com
– Perniagaan adalah pekerjaan yang spekulatif di mana pedagangnya pasti akan menemui satu dari dua kemungkinan, kalau tidak untung, ya rugi. Jika keuntungannya melimpah, dia akan menjadi orang kaya. Sebaliknya jika ia merugi dalam jumlah yang besar alias bangkrut, dia akan jatuh miskin. Itulah perniagaan di dunia, kadang rugi kadang laba, kadang jatuh kadang berjaya, dan terkadang pula kena tipu muslihat partner kerjanya.

Berbeda dengan perniagaan antara hamba dan Allah ta’ala, tidak pernah akan merugi selamanya. Allah subhana wa ta’ala berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan shalat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tiada merugi.” (QS. Fathir: 29)

Hanya ada tiga perniagaan yang tidak akan pernah merugi yang Allah sebutkan dalam ayat di atas, yakni: Membaca Al Quran, menegakkan shalat dan berinfak di jalan Allah.

Mari kita pelajari tiga perniagaan istimewa ini.

Membaca Al Quran

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Bathhan atau ‘Aqiq dan pulangnya membawa keuntungan dua unta yang besar punuknya tanpa melakukan dosa dan memutuskan tali silaturrahim?” Para sahabat menjawab, “Wahai Rasulullah, kami suka hal itu.” Beliau bersabda: “Tidak adakah salah seorang di antara kamu yang pergi ke masjid, lalu ia belajar atau membaca dua ayat Alquran? Sesungguhnya hal itu lebih baik daripada memperoleh dua ekor unta, tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta, empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta dan (jika lebih) sesuai jumlah itu dari beberapa ekor unta.” (HR. Muslim)

Jika kita telaah hadits di atas dengan seksama, maka akan kita dapatkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah berbincang dengan para sahabatnya dengan menggunakan bahasa-bahasa perniagaan, di mana beliau bertanya kepada para sahabatnya, ”Siapa diantara kalian yang mau pergi setiap hari ke Bathhan atau lembah ‘Aqiq, lalu ia pulang dengan membawa keuntungan dua ekor unta yang besar punuknya.” Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa berniaga dengan cara membaca dua, tiga, empat ayat atau lebih, lebih besar keuntungannya bila dibandingkan dengan sekedar dua, tiga dan empat unta, padahal hewan ternak unta ini adalah hewan termahal di zaman beliau shallallahu ‘alaihi wasallam.

Di samping itu juga beliau pernah bersabda:

“Barang siapa yang membaca satu huruf Al Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu akan dilipatgandakan sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan kalau alif laam miim itu satu huruf, namun alif adalah satu huruf, laam satu huruf dan miim pun satu huruf.” (HR.Tirmidzi)

Sedangkan janji Allah di akherat lebih baik lagi. Allah akan menyematkan di kepalanya mahkota kebesaran dan orang tuanya pun akan ikut merasakan kebahagiaan, karena akan mendapatkan pakaian berupa jubah kebesaran. Rasululullah saw bersabda:

“… dan disematkan diatas kepalanya mahkota yang megah, dan dipakaikan bagi kedua orang tuanya pakaian yang sama sekali tidak pernah dikenakan oleh penduduk dunia. Lalu keduanya berkata, “Mengapa kami diberikan pakaian semacam ini?”. Maka dikatakan kepada keduanya, “Semua ini karena anak kalian menjadikan Al Qur’an sebagai sahabatnya saat di dunia” (Syaikh Albani menyebutkannya dalam As Shahihah)

Menegakkan shalat

Karena agungnya urusan shalat, Allah langsung menyampaikan kewajiban ini kepada Nabi-Nya tanpa perantara dalam peristiwa isra’ dan mi’raj. Dan perkara shalat inilah yang diwasiatkan Rasulullah terakhir kali sebelum beliau wafat.

Pahala orang yang mengerjakan shalat berjama’ah di masjid sangatlah besar, setiap langkah kaki akan menghapuskan berbagai dosa dan mengangkat beberapa derajat, sebagaimana sabda Nabi saw kepada para sahabatnya:

“Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat ?” Para shahabat berkata : “Tentu, Ya Rasulullah”, Beliau bersabda “ ….dan memperbanyak langkah menuju ke masjid …“ (HR. Muslim).

Kemudian beliau juga bersabda dalam hadits yang lain:

“Shalat berjama’ah lebih utama dari shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat” (HR. Bukhari)

Oleh sebab itu, shalat berjama’ah di masjid adalah perniagaan yang tidak pernah merugi, karena Rasulullah saw telah bersabda:

“Shalat lima waktu dan Shalat Jum’at ke Jum’at berikutnya, semuanya adalah penghapus dosa jika menjauhi dosa-dosa besar.”(HR. Muslim dan Ahmad)

Berinfak fie sabilillaah

Setiap perintah Allah kepada para hamba-Nya, yang wajib maupun yang sunnah selalu memiliki keutamaan. Keutamaan itu bisa langsung diperoleh di dunia atau akan dinikmati di akhirat kelak. Tentang sedekah, Islam telah menyediakan keutamaan dan pahala yang berlimpah di dunia maupun di akhirat.

Di antara keutamaan di dunia adalah meredam kemarahan Allah, mencegah kesusahan hidup, menolak bala, menyambung tali persaudaraan, dan juga melipat gandakan rezeki dan pahala.

Allah subhana wa ta’ala berfirman :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 261).

Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda:

“Tiada satu hari pun yang dilalui hamba-hamba Allah, kecuali pada pagi harinya turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa: “Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak”, sedangkan yang satu lagi berdo’a “Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang bakhil.” (HR Bukhari)

Adapun balasan yang disediakan di akhirat sungguh sangat berlimpah, di antaranya: mendapat naungan dari terik matahari tatkala di padang mahsyar. Rasulullah saw bersabda:

“Setiap seseorang berada dibawah naungan sedekahnya pada hari kiamat, hingga tiba waktu perhitungan manusia” (HR. Ahmad dan Ibnu Khuzaimah)

Inilah yang kita harapkan dari tiga perniagaan ini, yaitu keuntungan yang tidak pernah terhenti. Maka merugilah orang-orang yang melalaikannya. Bersyukurlah kita, masih diberi umur panjang hingga bersua kembali dengan bulan Ramadhan. Karena Ramadhan adalah waktu yang sangat tepat untuk menjalankan perniagaan yang mulia ini. Sungguh keuntungan besar tiada tara akan menanti kita. Akankah kita lewatkan begitu saja? Walahul Musta’an.

Sumber : Majalah Arrisalah

Tinggalkan Balasan