Mengeluarkan Zakat merupakan bukti kecintaan dan kasih sayang kepada sesama umat manusia, Islam sudah jelas memerintahkan untuk berkasih sayang dan cinta kepada sesama umat manusia dengan cara memberikan sebahagian harta yang dimilikinya berupa berzakat dan bersedekah secara ikhlas sebagai pelaksanaan ibadah dalam dimensi spiritual sosial.

Dengan berzakat, kehidupan umat manusia akan diliputi rasa welas asih yang melahirkan banyak keberkahan, Inilah puncak kemenangan dan indahnya berbagi melalui zakat.