Kami dan kuasa Allah berpagi hari. Segala puji bagi Allah. Tiada tuhan selain Allah yang maha esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kuasa dan puji
.
Dia kuasa atas segala sesuatu. Tuhanku, aku memohon kepada-Mu kebaikan malam ini dan malam sesudahnya
.
Aku memohon perlindungan-Mu dari kejahatan malam ini dan malam sesudahnya. Tuhanku, aku memohon perlindungan-Mu dari kemalasan dan kedaifan masa tua
.
Aku memohon perlindungan-Mu dari siksa neraka dan siksa kubur
Ya Allah jadikanlah hati kami, hati yang selalu berprasangka baik
Dan jauhkanlah kami, dari hati yang penuh kebencian dan prasangka buruk
.
Ya Allah obatilah aku dengan pengobatan-Mu, dan sembuhkanlah aku dengan kesembuhan-Mu
Cukupilan aku dengan karunia-Mu, jangan sampai aku meminta kepada selain-Mu, dan jauhkanlah aku dari penyakit-Mu
.
Ya Allah ya Rabb
Jadikanlah kami, hamba-hamba-Mu yang senantiasa mau bersyukur. Selalu merasa cukup dengan yang Engkau beri, bukan hamba-hamba dan budak dunia.
.
Ya Allah, dengan-Mu aku berpagi hari, dengan-Mu aku bersore hari, dengan-Mu kami hidup, dengan-Mu kami mati. Hanya kepada-Mu (kami) kembali.

Tinggalkan Balasan