Dengan dakwah, orang yang semula tidak baik menjadi baik, orang yang semula malas menjalankan ajaran islam menjadi gemar dan rajin melaksanakannya, begitulah seterusnya. Dalam satu hadits Rasulullah ﷺ menyatakan, ‘’Barangsiapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya.’’ (HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Syaikh Abdurrahman As Sa’dy rahimahullah mengatakan: “Dan kedudukan ini yaitu kedudukan berdakwah adalah kesempurnaan yang bagi orang-orang shiddiq, yang telah menyempurnakan akan diri mereka dan selain mereka, dan mereka akan mendapatkan warisan yang sempurna dari para rasul.”

Dakwah adalah jalannya para Nabi. Memiliki keutamaan yang sangat banyak. Jika masih belum bisa jadi pelaksana, minimal kita menjadi pendukung mereka.

Jika belum bisa menjadi seperti sosok Rasu