Allah Ta’ala mewajibkan berpuasa kepada semua kaum muslimin di bulan Ramadhan dan dikerjakan secara langsung bagi mereka yang tidak ada udzur seperti sakit dan safar ataupun dengan qadha’ bagi yang tidak sanggup menjalankannya.

Bagi mereka yang memiliki udzur dan ada kemungkinan udzurnya hilang sesudah Ramadhan, maka puasa dikerjakan dengan cara qadha’.

Baca Juga: Ramadhan, Saatnya Berzakat

Tapi, bagi kaum muslimin yang sudah tidak mampu lagi berpuasa seperti orang tua renta dan orang sakit yang tak ada harapan sembuh, Allah memberikan keringanan kepada mereka dengan memberi makan orang miskin sebagai ganti puasanya, yang disebut fidyah. Ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala:

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah: 184)

Panduan Ringkas Fidyah

– Satu utang puasa dibayar dengan satu paket makanan
– Paket fidyah disalurkan dalam bentuk makanan siap santap untuk fakir miskin

Tunaikan fidyah Rp 25.000/paket makanan dapat disalurkan melalui: https://donasi.wiz.or.id/fidyah

Tunaikan Fidyah dengan mudah, klik tombol di bawah


Tinggalkan Balasan