Adalah sebaik-baik pendidik dalam rumah Sebaik-baik pengasuh dalam rumah tangga Tegak tidaknya iman, tergantung bagaimana ibadah dan penghormatan seorang wanita kepada suaminya

Adalah sebaik-baik pendidik dalam rumah
Sebaik-baik pengasuh dalam rumah tangga
Tegak tidaknya iman, tergantung bagaimana ibadah dan penghormatan seorang wanita kepada suaminya

Tak hanya cantik, wanita juga butuh ilmu dan akhlak mulia
Tak hanya make-up, wanita juga butuh takwa yang di up

Semoga pesan ini sampai ke kamu ya
Disebar kalau boleh, biar manfaatnya semakin meluas

Yuk gabung di grup WhatsApp Sahabat Inspirasi