Sedekah Dapat Menolak Bencana

Jika kita suka memberi, maka kita akan sering menerima. Begitu kira-kira gambaran yang terkandung dalam konsep sedekah dalam Islam.⁣ ⁣ […]