JADILAH KUNCI KEBAIKAN⁣

Merupakan sebuah keberuntungan ketika Allāh ta’ala menjadikan kita sebagai kunci pembuka pintu-pintu kebaikan.⁣

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:⁣

“Sesungguhnya diantara manusia ada yang menjadi kunci kebaikan dan penutup pintu kejelekan, Namun ada juga yang menjadi kunci kejelekan dan penutup pintu kebaikan. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci kebaikan melalui kedua tangannya. Dan celakalah bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci kejelekan melalui kedua tangannya”. (HR Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah)⁣

Dalam suatu waktu, Nabi ṣallallāhu‘alaihi wa sallam melewati beberapa orang yang sedang duduk-duduk, kemudian beliau bersabda:⁣

“Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang terbaik diantara kalian, yang terbedakan dengan orang yang terburuk diantara kalian?”.⁣

Terdiamlah mereka, lalu Nabi bertanya dengan pertanyaan itu tiga kali, lalu mereka berkata, “Ya, kami mau wahai rasulullah. Beritahukanlah kepada kami tentang orang yang terbaik diantara kami, yang terbedakan dengan orang yang terburuk diantara kami”.⁣

Selanjutnya beliau ṣallallāhu‘alaihi wa sallam bersabda,⁣

“Sebaik-sebaik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan (orang lain merasa) aman dari keburukannya. Dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan (orang lain tidak merasa) aman dari keburukannya” (HR. At-Tirmidzi dan selainnya,dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani).⁣

Semoga Allāh Subhānahu wa Ta’ālā, Sebaik-baik Dzat yang membukakan pintu kebaikan, sentiasa memberikan taufiq dan membukakan pintu-pintu kebaikan kepada kita semua.⁣

@wahdahinspirasizakat | www.wiz.or.id | www.sedekahplus.com

Tinggalkan Balasan