REMINDER

Ibnu Qayyim adalah cendekiawan, dan ahli fiqih yang hidup pada abad ke-13. Beliau lahir di Damaskus, Suriah pada tanggal 4 Februari 1292, dan meninggal pada 23 September 1350). Selain ahli fiqih, beliau juga seorang ahli tafsir, ahli hadis, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid.

Dalam Zad al-Ma’ad Fi Hady Khayr al-‘Ibad, Ibnu Qayyim memberikan tips bagaimana hidup ini mudah dan rezeki pun lancar.

Menurutnya, ada empat amalan, yaitu (1) qiyam al-layl, menegakkan salat malam; (2) Katsrat al-istighfar bi al-Ashar, memperbanyak istighfar atau mohon ampun di waktu sahur. (3) Ta’ahud al-sadaqah, membiasakan sedekah ; dan (4) Al-dzikr awwal al-nahar wa akhirahu, berzikir di wakti pagi dan sore hari.

Apabila empat amalan tersebut dilakukan dengan baik, penuh rasa tunduk dan patuh kepada Allah serta beriman sepenuh hati bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, maka apa yang diminta hamba-Nya pasti akan diberikan.

Harus kita pahami, rezeki bukan hanya soal uang. Rezeki juga mencakup kesehatan dan keselamatan. Orang beruntung adalah orang yang ketika diuji dengan kesusahan dia bersabar, dan ketika diuji dengan kesenangan dia bersyukur.

@wahdahinspirasizakat⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
www.wiz.or.id⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣

Tinggalkan Balasan